Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

kkas
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viaJakisproblem Jakisproblem
kkas
kkas
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJakisproblem Jakisproblem

March 01 2017

kkas
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
4998 dd04
Reposted fromblutelf blutelf viapureevil pureevil
kkas
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
kkas
Reposted fromFlau Flau vialaluna laluna
kkas
0406 fffe
kkas
5124 a5c7
Reposted fromrominaplum rominaplum viagdziejestola gdziejestola
kkas

July 10 2015

6935 eaf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakonfetka konfetka
kkas
kkas
kkas
kkas
kkas
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaameliabjorn ameliabjorn
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaughrrr ughrrr
kkas
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaughrrr ughrrr

July 01 2015

kkas
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viabarock barock
kkas
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted fromcorvax corvax viabjureczko bjureczko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl